Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 7th, 2016

Có những đêm dài

TRẦN DZẠ LỮ

34200948

Có những đêm dài ôm gối chăn
Không em, bóng đổ xuống âm thầm…
Gác vắng, đèn khêu không đủ ấm
Đầm đìa thương nhớ mắt xa xăm! (more…)

Read Full Post »