Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 25th, 2012

Hồ Ngạc Ngữ

Phương Nam đang vào mùa áp thấp
Sắt se cái lạnh ở đâu về
Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê (more…)

Read Full Post »

Tạp văn của Huỳnh Kim Bửu

 

Trong các làng quê xưa, người biết chữ thì ít (có tới hơn 90% số dân bị nạn mù chữ) nhưng người ta lại có thú đọc sách – nghe sách, tiếng đọc sách – cuộc nghe sách vẫn thường có ở trong làng. (more…)

Read Full Post »