Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tình Nghệ Sỹ’

Lên Ngôi

 Văn Công Mỹ

Tranh Van Gogh

(Nhớ “ Tình Nghệ Sỹ” của Paul Gallico)

Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang

Vết thương dù ứa máu
Thịt da vẫn yêu kiều
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu

Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường

Hiện tiền anh thú dữ
Đeo tội lỗi muôn trùng
Em hãy là thánh nữ
Để Người còn bao dung

Nghe lời kinh muốn khóc
Tham sân đã buông rồi
Quỷ ma nào hóa Phật
Em mới vừa lên ngôi.

Read Full Post »