Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Quê mẹ’

Độc thoại

Cao Văn Tam
Tuổi thơ ta một góc vườn Vĩnh Lộc
Bẹ chuối hiên nhà võng nhỏ đu đưa  
Bông bụt đỏ xôn xao con giồng giộc  
Cánh chuồn bay cao tít hội ban trưa 
.
Tuổi thơ ta trong khu rừng Cấm nhỏ 
Cánh phượng hồng khao khát tiếng ve ran  
Chú dế nhỏ ngủ yên trong bờ cỏ  
Gió nồm lên con sáo vội sang ngang
.
Ta lớn lên cũng đua đòi chữ nghĩa  
Đi làm Thầy dạy học ở Thuận Ninh 
Xa lắc xa lơ mái đình Nhơn Nghĩa 
Quê mẹ nghèo thao thức gọi bình minh
.
Đã có lúc không nghe lời tường tận  
Cũng thị thành ,cũng yêu ghét áo cơm… 
Rất này nọ và nhiều khi lỡ vận 
Mỏng cánh chuồn – ta mặc áo hình rơm
.
Ta có lúc muốn say mà chẳng được  
Bỡi em yêu không có ở nơi này  
Nâng cốc rượu ta là người say trước  
Đợi em về đâu chỉ một đêm nay…

Read Full Post »