Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Ngọc Thơ’

Tiếng thở

 Nguyễn Ngọc Thơ

P1000100

 TIẾNG THỞ

 .

                                  hắt ra

                                  chạm cõi phiêu bồng (more…)

Read Full Post »