Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Huỳnh Văn Mười’

Rồi

 Huỳnh Văn Mười

Rồi cha, rồi mẹ, rồi mình

Rồi bụi hóa kiếp một linh hồn đày

Rồi trời, rồi gió, rồi mây

Rồi  khuôn nhật nguyệt trên tay rã rời

 .

Rồi thương, rồi khóc, rồi cười

Rồi đất bó lại cho người chiếu manh

Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh

Rồi con chim khóc trên cành giòn tan

 .

Rồi địa ngục, rồi thiên đàng

Rồi hai con mắt bàng hoàng tử sinh

Rồi vùng vẫy, rồi lặng thinh

Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?

 

Read Full Post »