Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘duyên kiếp’

Nguyễn Tửu

                              Đã đi gần cuối vô thường,

                                                             Bỗng dưng lòng lại vấn vương bụi hồng

                                                      Nương thuyền Bát Nhã Sắc Không

                                                             Vượt qua bể khổ trầm luân phận người!

 

Trong cõi vô thường của chúng sinh

Hoàng hôn tịch diệt lại bình minh

Một vòng sinh tử bao duyên kiếp

Định mệnh chăng? Hay chỉ vô tình?

&

Phú quý công danh chỉ một thời

Cũng là ảo ảnh cả người ơi!

Nước mây biến đổi, triều lên xuống

Mây nước vô thường, mây nước trôi!

&

Hoa nở ban mai tối lại tàn

Đừng buồn em nhé, chớ trách than

Một thời nhan sắc rồi phai nhạt

Em cũng vô thường giữa thế gian!

&

Trong khoảng trăm năm một kiếp người

Có trăng tròn khuyết, nước đầy vơi

Hãy như sen thắm trong hồ biếc

Dù cũng vô thường, sen vẫn tươi!

 

 

Read Full Post »