Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘ảo ảnh’

Nguyễn Tửu

                              Đã đi gần cuối vô thường,

                                                             Bỗng dưng lòng lại vấn vương bụi hồng

                                                      Nương thuyền Bát Nhã Sắc Không

                                                             Vượt qua bể khổ trầm luân phận người!

 

Trong cõi vô thường của chúng sinh

Hoàng hôn tịch diệt lại bình minh

Một vòng sinh tử bao duyên kiếp

Định mệnh chăng? Hay chỉ vô tình?

&

Phú quý công danh chỉ một thời

Cũng là ảo ảnh cả người ơi!

Nước mây biến đổi, triều lên xuống

Mây nước vô thường, mây nước trôi!

&

Hoa nở ban mai tối lại tàn

Đừng buồn em nhé, chớ trách than

Một thời nhan sắc rồi phai nhạt

Em cũng vô thường giữa thế gian!

&

Trong khoảng trăm năm một kiếp người

Có trăng tròn khuyết, nước đầy vơi

Hãy như sen thắm trong hồ biếc

Dù cũng vô thường, sen vẫn tươi!

 

 

Read Full Post »

Trần Mai Hường
Ngang trời rớt một tên anh
Nghe chênh chao những phong thanh
mơ hồ…
.
Nhớ nào chạm nhớ
vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non
.
Em riêng mang những khuyết tròn
Tìm trong ảo ảnh màu son mới vừa
.
Cuối chiều
nhặt giọt nắng thưa
Thương mình ngơ ngẩn
Đêm thừa
mình
đêm
.
Biển ơi – sóng khát giấc mềm
Ta ơi – buồn đã đẫm mèm mắt môi
.
Từ thơ trót dại chữ người
Khuyết tròn rơi
khuyết tròn rơi
khuyết tròn…

Read Full Post »